Tränarutbildning har betydelse! - Innebandy.se
2010-01-22 10:30

Tränarutbildning har betydelse!

Vid Umeå Universitet har två studenter på det Idrottsvetenskapliga programmet undersökt om det är så att den tränarutbildning som idag erbjuds av Svenska Innebandyförbundet egentligen har någon betydelse.

I uppsatsen ”Ledarutbildning inom innebandy – spelar det någon roll?” var syftet att undersöka om synen på ledarskap skiljer sig mellan ledare som genomgått SIBFs tränarutbildning BUL 1 och de som inte genomgått utbildningen. I denna kvalitativa intervjustudie kom man fram till att det skiljer sig på ett centralt område, och detta är toppning inom barninnebandyn. De ledare i studien som hade BUL 1-utbildning använde sig markant i mindre grad av toppning i sina lag jämfört med de ledare som inte hade någon utbildning. Detta är helt i linje med ”Innebandyn vill” som är innebandyns allmänna riktlinjer och värderingar och som finns med som material i BUL 1-utbildningen.

Om du är intresserad av att ta del av studien eller undrar något runt ämnet är du välkommen att kontakta Per Swing på Södermanlands Innebandyförbund!

E-post: per@soibf.nu
Tel: 0155-211352
Mobil: 073-84 84 700


Kontaktperson: Per Swing
Författare: Per Swing