2010-04-15 10:22

Suveränt seminarium om positivt ledarskap!

I samband med distriktslags-SM för 17-åringar i Nyköping/Oxelösund genomförde Södermanlands innebandyförbund i samverkan med Sörmlandsidrotten ett seminarium på temat Positivt ledarskap. Seminariet skedde inom ramen för det nyss uppstartade projektet "Innebandy det självklara valet för tjejer".

Caxton Njuki pratade om ett leende bemötande i syfte att skapa trygghet kring idrottandet, vidare pratade han om vikten av att se flera olika perspektiv, till exempel i samband med match. Dels kan man se matchsituationen själv, dels kan man sätta sig in hur de som genomfört matchen upplevde den men man kan också kika på hur inramningen/omgivningen kring matchen (till exempel föräldrars agerande) påverkar spelarna och därmed också resultatet.
Efter Caxton fick seminariet ytterligare guldkantat besök. Elin Reinestrand som numer är VM-guldmedaljör och som har KAIS Mora som klubbadress, ställde upp och svarade på auditoriets frågor. Hon betonade vikten av ledare som kunde lyssna mycket, att det är en komplex fråga kring hur klubbar skapar utvecklingsmöjligheter för vissa spelare och hur detta i sin tur minskar utvecklingsmöjligheterna för andra.


Att få bli en som satsas på skapar motivation, medans att vara den som inte får plats kan leda till att denne helt tappar sin motivation. Elin beskrev även hur Värmlands Innebandyförbund medvetet valt bort resultatfokusering i sina F 15- och P 15-distriktslag.


Slutligen fördes diskussioner om vad som skapar lag. Hur vi senarelägger och förlänger unga tjejers karriärer inom innebandyn. Det var ingen diskussion med ett enkelt spår innefattande självklara lösningar. Däremot problematiseringar kring problematiseringen och funderingar kring huruvida regler och förordningar eller moral och etik, samt klubbars ansvar skulle kunna bidra till en lösning på detta!

Sammanfattningsvis var det ett seminarium som gav mersmak och det är för alla ledare inom distriktet att hålla ögonen öppna inför nästa spännande aktivitet!!

 

 


Kontaktperson: Per Swing
Författare: Jonas Olsson