Ordförandekonferens 9 april - Innebandy.se
2010-03-04 08:32

Ordförandekonferens 9 april

Nu är det snart dags för SöIBF:s ordförandekonferens, forumet där SöIBF och föreningarna tillsammans drar upp riktlinjerna för verksamheten i Sörmland och där man verkligen kan påverka utvecklingen.
 
Samtliga föreningar verksamma i Södermanland är kallade.
 
Tid:  Fredag 9 April kl 18.00-21.00
Plats: Rosvalla, Nyköping

Program

  • Inledning (Stefan Johansson)
  • Organisation (Stefan Johansson)
  • Utbildning, eget utbud samt SISU (Gunnar Bratt)
  • Tjej/Damutveckling samt jämställdhetsarbete (Patrik Lidström)
  • Motioner
  • Övrigt

Konferensen hålls i samband med Distriktslags-SM för 17-åringar som hålls i Nyköping 8-11 april.

Motioner till ordförandekonferens skall vara SöIBF tillhanda senast 24 mars. Motioner kan innehålla förslag till förändringar i SöIBF:s verksamhet. Motioner som innehåller förslag till förändringar i SöIBF:s stadgar ska dock lämnas till årsmötet i juni.
 

Kontaktperson:
Författare: Jonas Olsson