2009-11-18 12:44

Block 2 28-29/11 inställd

Hej!
Tyvärr är vi tvungna att ställa in Block 2-utbildningen vi hade tänkt att genomföra den 28-29/11 i Gnesta. Detta p g a för få anmälda deltagare.
 
Inom Södermanlands Innebandyförbund har vi satt en minimigräns på antalet deltagare till 15 personer och i dagsläget är det bara 9 anmälda. Precis som det finns en min-gräns finns det även en maxgräns, och den är satt till 30 personer. Dessa deltagargränser är satta utifrån ett pedagogiskt perspektiv, d v s om man blir för få eller för många uppfyller inte utbildningen de pedagogiska kriterier den ska uppfylla.
 
Hälsningar Utbildningsgruppen

Kontaktperson: Per Swing
Författare: Per Swing