2009-09-23 23:11

Nytt upplägg av DM

SöIBF:s tävlingskommitté har beslutat att ändra upplägget av DM.

DM kommer att inledes med poolspel 27-28 mars, dvs den helg som ursprungligen var avsedd för slutspel. Slutspelet flyttas istället till 24-25 april. Inget poolspel sker på de helger i november som tidigare var avsedda för detta.

Anledningen till senareläggningen är bl a önskemål från föreningshåll om förlängd säsong samt det stora antalet sena urdrag. Att slutspelet läggs så sent i april beror på att helgerna i april är upptagna av andra aktiviteter som inte bör kollidera med ett DM-slutspel. Första helgen i april är det påsk, andra helgen står Södermanland som värd för Distriktslags-SM för 17-åringar och 17 april är det SM-finaler i Globen.

Ny anmälan ska göras och tidigare gjorda anmälningar annuleras. Betalda anmälningsavgifter räknas av efter att den nya anmälningstiden gått ut.

Mer info om ny anmälningsblankett kommer inom kort.

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson