2009-06-16 10:49

Ny styrelse

I samband med SöIBF:s årsmöte 13/6 valdes en ny styrelse.

Styrelsen ser nu ut enligt följande:

Ordförande: Stefan Johansson
Vice Ordförande: Gunnar Bratt
Kassör: Rolf Karlström
Sekreterare: Eva Simonsson
Ledamot: Lars Lundström
 
Suppleant: Guy Fromholz
Suppleant: Adam Harknäs
 
Valberedning: Ingela Bredenberg (ordförande), Arne Lundberg, Kjell Byrsten
 
 
 
 
 
 

Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson