2009-09-15 09:26

BUL 1 fulltecknad!

Nu är BUL 1-utbildningen i Vagnhärad den 19/9 fulltecknad. Ni som inte kom med på denna utbildning kan inom kort hitta kommande utbildningar här.

Kontaktperson: Per Swing
Författare: Per Swing