2008-09-25 15:41

Urdrag av lag ställer till stort besvär

För bara ett par veckor sedan såg det som att det inte skulle bli särskilt mycket urdrag av lag den här säsongen. Dessvärre har urdragningarna haglat in de två senaste veckorna, vilket ställer till med massor av merarbete för SöIBF i form av flyttade matcher och ger färre matcher för de lag som är kvar.

Varje gång ett lag drar sig ur så måste t ex spelprogrammen göras så att det inte är några ”luckor” ute i hallarna, pga av den stora domarbrist vi har. Lägg därtill att de lag som finns kvar får färre matcher och kanske långa speluppehåll i sitt spelschema.

Observera att det därför flyttas ett antal matcher i samband med att lag drar sig ur. Några matcher har flyttas redan till kommande helg 27-28/9.

Avgifterna för sena urdrag höjdes inför den här säsongen för att bättre spegla de administrativa merkostnaderna

SöIBF vill att föreningar som märker att ett lag verkar drabbas av att för få spelare gör följande innan urdrag sker.
- Kontakta spelare som slutat och undersök möjligheten att få dem tillbaka
- Be samtliga spelare och föräldrar i laget att försöka rekrytera nya spelare
- Kontakta andra idrottsföreningar på orten och undersök möjligheten till samarbete eller be om möjligheten att få kontakta dess utövare
- Kontakta skolor
- Affischering på skolor och på hemorten
- Undersök möjligheterna att låna spelare från yngre lag i föreningen. I vissa fall kan även dispens för överåriga spelare beviljas.
- Utred varför underlaget för laget blivit sämre

Hjälper inget av detta ska avsedd blankett för urdrag inskickas till SöIBF. Denna finns i Dokumentbanken.

Avisera dock gärna till SöIBF att ni har problem i god tid. Ibland finns det möjlighet att få annat lag att ta över platsen.

Urdragna lag
Spelprogram

 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson