Tävlingsföreskrifter - Innebandy.se
2008-08-12 23:00

Tävlingsföreskrifter

Innebandysäsongen 2008-09 närmar sig och det kan vara bra att känna till vilka bestämmelser som gäller i Sörmland. Det finns t ex begränsningar i hur man får flytta spelare mellan olika lag och vilka som får deltaga.

Överåriga spelare


Flickserier
I flickserierna, där nivåbaserad klassindelning tillämpas, finns en rekommenderad ålder för varje serie.

KlassRekommenderad
ålder
Max tillåten
ålder
Flickor Afödda 1993-94född 1992
Flickor Bfödda 1995-96född 1994
Flickor Cfödda 1996-97född 1995

Spelare som är mer än ett år äldre än rekommenderad ålder måste söka dispens.

Sammandrag flickor
Två st, max ett år äldre, spelare får användas varje match.

Sammandrag pojkar
En, max ett år äldre, spelare får användas varje match.

Flytt av spelare mellan olika lag i samma klass

Herrserier
Föreningar med utvecklings/reservlag och representationslag, kan i ett lag använda max fem spelare som deltagit i annat lags senast eseriematch. Efter 31 januari är det inte tillåtet att byta lag i herrserier.

Damserier
Föreningar med Utvecklings/reservlag och representationslag, kan i ett lag använda max fem spelare som deltagit i annat lags senast eseriematch. I damserier är det tillåtet att byta lag hela säsongen.

Ungdomsserier
Förening som har mer än ett ungdomslag i samma åldersklass, men i olika serier, kan i ett lag använda max fem spelare som deltagit i annat lags senaste seriematch. Det är tillåtet hela säsongen att byta lag.

Generellt för alla serier och DM-klasser
Förening som har mer än ett lag i samma serie kan inte flytta spelare mellan lagen. Skulle behov att flytta spelare mellan lagen skall skriftlig ansökan ställd till SöIBF om detta göras minst tre arbetsdagar före aktuell match.

I DM kan spelare ej flyttas mellan lag inom samma DM-klass.

Tävlingsföreskrifter

SöIBF:s tävlingföreskrifter för 2008-09 finns i sin helhet i Dokumentbanken samt här:
SöIBF:s Tävlingsföreskrifter 2008-09 (pdf)
Tariffer 2008-09 (pdf)
Domararvoden 2008-09 (pdf)

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson