2008-06-25 21:38

Nya telefonnummer

SöIBF förbereder för tillfället en flytt av kansliet från Nykvarn till Nyköping och i samband med detta kommer några telefonnummer att bytas ut. Observera att Aarre Hietanens mobiltelefonnummer är ändrat igen.

Nya fasta telefonnummer
Tel: 0155-211352
Fax: 0155-211952 (fungerar den 3 juli pga inkopplingsproblem)

Nya mobiltelefonnummer:
Aarre Hietanen: 070-2953881 OBS! Nytt nummer fr o m 25 juni
Per Bengtson: 073-8484700

SöIBF:s nya kanslilokaler ligger inhysta i Rosvalla Event Center och delar korridor med SISU och Nyköpings Hockey. Den definitiva avvecklingen av kansliet i den gula villan på Färgvägen i Nykvarm sker i mitten av juni.

 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli