2008-09-12 09:06

Information på föreningsträff

På torsdagskvällen den 11 september håll SöIBF föreningsträff för samtliga föreningar.

Bl a gick man igenom följande.

DM

DM kommer att spelas med ett inledande poolspel 22-23 november. De flesta lag spelar minst tre matcher. DM-lottning kommer att genomföras 15 september, så chans till efteranmälning finns fortfarande om anmälan är SöIBF tillhanda 15 september kl 08.00.
Arrangörer till poolspel sökes. Anmäl till kansliet snarast!
 
DM-slutspel ska äga rum 28-29 mars för samtliga klasser. Arrangemanget behöver spridas ut på flera orter. Arrangörer sökes till DM-slutspelen. Sista ansökningsdag 30 november.
Ungdomsslutspelen avskaffade. I stället sker en utökning i DM-slutspelet där även match om tredje plats kommer att spelas i ungdomsklasserna.
 
 

Seriespel och spelprogram

Tyvärr är det många sena urdrag som ställer till det, både för de lag som återstår, som får färre matcher, och massor av merarbete för kansliet.

På flicksidan tillämpas för första gången nivåbaserad divisionsindelning.
 
Spelprogrammet spikas onsdag 17/9 kl 08.00. Viktigt att alla föreningar och lag kontrollerar sina tider efter den tidpunkten och väntar med att skriva ut spelprogram mm.
 
 

Övrigt viktigt inför kommande säsong

 
• Vid W.O ska även avsedd blankett inskickas till SöIBF från båda lagen senast tre dagar efter match.
• Vid match ska ungdomslag ledas av minst en ledare som genomgått minst BUL1- eller Block 1-utbildning, i innebandyns utbildningsstege. Även tidigare ungdomsledarutbildningar arrangerade av SöIBF godtages.
• Kontroll av licenser sker kontinuerligt under säsongen.
• Dispens för avvikelser från tävlingsföreskrifterna eller överåriga spelare i ungdomsserier kan sökas hos SöIBF. Utfärdad dispens skall alltid medtagas till match samt visas upp för domare. Alla dispenser gäller endast för innevarande säsong.
• Könsdispens: Flick/damspelare kan söka dispens för spel i pojk/herrserier. I pojkserier/sammandrag för B-licensspelare (15 år och yngre) är det tillåtet för flickor att deltaga, utan dispens.
• Kontaktperson: Den som står som kontaktperson skall vara lätt att nå per telefon, post och e-post. Kontaktperson är skyldig att sprida information till berörda inom föreningen. Ändring av kontaktperson eller adressändring uppdaterar föreningen själva i IDA (Innebandyns Dagliga Administrationsverktyg), där aktuella uppgifter alltid skall finnas. Varje lag är skyldig att ha minst en kontaktperson med fungerande e-postadress. Med fungerande avses både att den fungerar rent tekniskt samt att den läses av flera gånger i veckan.
Se till att gå igenom era uppgifter i Er förening nu!
• Tävlingsföreskrifter i sin helhet finns på www.soibf.nu under Dokumentbank
 

Domarutbildningar

Planerade Domarutbildningar 2008-2009


30 Augusti  Steg 2-3 Utbildning
 
Eskilstuna  Vilsta 1700 :-
Kursledare: Daniel Johansson, Fredrik Ellneskog
6 September Steg 2-3 Utbildning 
Viking Line  2000 :-
Kursledare: Daniel Johansson, Roger Borgs
25 September Steg 2-3 Utbildning 
Gemensam informationskväll Södertälje
Kursledare:  SÖIBF:s DK
    
5-6 Oktober  Steg 1 Utbildning 
IFK Södertälje´s Lokaler   700 :-
  Sö  09.00 - 18.00 Tvetagården Södertälje.
  Kursledare: Roger Borgs

Föreningsdomarutbildningar


1 Oktober  Nybörjarutbildning 
Eskilstuna  150 :-
Ellfolk Arena 18-21.30
Kursledare: Fredrik Ellneskog
30 September Nybörjarutbildning 
Nyköping 150 :-
Bissarnas lokal Rosvalla 18-21.30 
Kursledare: Daniel Johansson
7 Oktober  Nybörjarutbildning 
Södertälje  150 :-
IFK Södertälje´s lokaler, Tvetagården. 18-21.30
Kursledare: Roger Borgs, Aarre Hietanen

30 September Föreningsdomarutbildning steg 2
(d,v,s de som dömt minst 1 år)
Fortbildning Föreningsdomare Södertälje. 150 :-
18.00 - 21.30 IFK Södertälje´s lokaler
Tvetagården Södertälje.
Kursledare: Roger Borgs, Aarre Hietanen

Anmälan till: utbildning@soibf.nu
Kontakt:  Aarre Hietanen 0155-211352, 070-2953881

 
 
 
Tävlingsverksamhet (Powerpointpresentation)
 
 
 

Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson