2008-05-09 13:05

Info till alla flicklag

SöIBF genomför fr o m säsongen 2008/09 nivåbaserad klassindelning i flickserierna. Tyvärr är antalet anmälda lag i de olika klasserna väldigt snett fördelat. Flickor A har 4 lag anmälda, Flickor B 9 lag och Flickor C 16 lag.

Anmälda lag till seriespel 2008/09 

Vår uppfattning är att många lag undervärderat sin egen kapacitet och valt att anmäla sig på en för låg nivå.

SöIBF ser nu två alternativ:
1)   Att flytta över några lag från Flickor B till Flickor A och några lag från Flickor C till Flickor B, för att erhålla tre serier med rimligt antal lag.

2)   Att inför ytterliggare en nivå, Flickor D, där vi helt enkelt delar in de anmälda lag i Flickor C i två halvor. Dock måste några lag flyttas upp till Flickor A för att få fler lag i den serien.

Vi vill därför att Ni svara på följande frågor:
1)   Kan ni tänka Er att flytta upp en nivå?
2)   Om ni anmält Er i Flickor C, tror ni att ni tillhör den spelmässigt starkare hälften av lagen eller den spelmässigt svagare hälften av lagen?

Vi måste ha ett svar på ovanstående två frågor från varje anmält lag senast onsdag 14 maj. Var tydliga med vilket lag svaren gäller.

Svaret skickas till kansli@soibf.nu

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson