Nivåbaserad klassindelning på flicksidan - Innebandy.se

Nivåbaserad klassindelning på flicksidan


SöIBF:s ordförandekonferens har beslutat att genomföra ett förslag från SöIBF:s tävlingskommitté där man istället för att åldersindela serier använder sig av nivåbaserad klassindelning.

I vissa andra distrikt och inom fotbollen, t ex i Södermanland, har man börjat tillämpa nivåbaserad klassindelning, kallat divisionsspel, istället för åldersbaserad klassindelning. Grundtanken där är att man frångår den nu gällande åldersklassindelningen och istället baserar indelningen mer på spelstyrka samtidigt som man försöker undvika serier med för få lag, ex 5, 6 eller 7 lag. Damer division 2 och division 3 finns fortfarande kvar i sin nuvarande form.

Serieindelning

 

Uppskattat antal lag

Motsv. ungefär årsklass

Högsta tillåtna ålder

Klass A

8

92/93

90

Klass B

10

93/94/95

92

Klass C

10

95/96/97

94


Antal lag: I den översta åldersklasser behövs inte lika många lag och matcher, då spelarna i dessa klasser ofta spelar i flera lag, t ex A- och U-lag, därför är målsättningen att ha 8 lag per klass, medan målet är att ha 10 lag i övriga klasser.

Motsv. årsklass:
Anger en riktlinje vid anmälan av lag så att men vet på ett ungefär vilken nivå det handlar om.

Högsta tillåtna ålder:
Anger den högsta tillåtna ålder i resp klass. T ex får en spelare född 92 spela som lägst i klass B. Spelare med högsta tillåtna ska bara i undantagsfall användas.

Den nivåbaserade klassindelningen vänder sig i första hand till flickor födda 1992 till 1996. Det är dock möjligt att ta in äldre spelare för att få ihop fullt lag eller spelare som inte tar plats i A- eller U-lag. Det är inte tillåtet att ta in äldre spelare för att förstärka ett lag. Det är också möjligt att ta in spelare födda 1997, men eftersom lag bestående av spelare 11 år eller yngre inte SIBF:s bestämmelser inte får deltaga i seriespel med resultatredovisning är detta inget som SöIBF kan rekommendera.

Observera att detta system kräver stort ansvar från föreningarna, så att toppning av lagen undviks.

Regler för flytt av spelare mellan lag

Fem spelare får flyttas mellan varje match mellan olika lag och klasser i samma förening. Vid missbruk av systemet, dvs toppning med spelare från högre klass, kan restriktioner eller begränsningar av föreningens rätt att använda spelare från högre klass beslutas.

Anmälan och indelning

Föreningar anmäler lag där de önskar. Förening får anmäla flera lag i varje klass, men kan då inte flytta spelare mellan de lagen.

Säsongen 2007/08 var det 25 flicklag som fullföljde seriespelet. En rimlig uppskattning inför säsongen 2008/09 är att antalet lag kommer att ligga på ungefär samma nivå eller strax däröver. TK avser därför att dela in de lag som anmäler sig till flickserierna i tre ungefär lika stora serier, med c:a 8-10 lag i varje. Indelningen görs efter förväntad nivå, dvs spelstyrka, och fjolårssäsongens tabeller används som underlag. Indelning kan ske i samråd med berörda föreningar. Det är alltså inte säkert att man får spela i den klass man anmäler sig till.

Dispenser

Åldersdispenser behövs ej i detta system.

Urdrag, byte av plats

Speciella regler för ev urdrag behövs. Ex skall vakanta platser kunna tillsättas av nya lag eller lag som anser de hamnat fel (dock inte på för stor bekostnad av serie man tillhör). Om två lag kommer överens om att byta plats skall inga hinder för detta finnas.

Övrigt

Flickor och flickor födda 1997 och yngre spelar som tidigare sammandragsspel.

 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson