2008-05-16 23:00

Anmälan till sammandrag 2008/09

SöIBF ska säsongen 2008/09 genomföra sammandragssspel för Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar 00, Pojkar 01, Flickor 97/98 och Flickor 99/00. 

För att ha möjlighet att boka in halltider på ett bra sätt, så behöver sammandragsspelen vara med i samma planering som för de seriespelande lagen. Vi ber samtliga föreningar att så gott det går försöka bedöma vilka lag man planerar att anmäla till kommande säsongs sammandragsspel.

SöIBF planerar att genomföra minst fyra st sammandrag per lag.

Denna anmälan är inte bindande. Definitiv anmälan sker senast 25 augusti.

Denna, preliminära anmälan, skall vara SöIBF tillhanda senast 30 maj. Skicka, faxa eller e-posta denna blankett till:

SöIBF, Färgvägen 5, 155 33 Nykvarn, Fax 08-552 481 29, kansli@soibf.nu

Anmälan ska ske föreningsvis!

Anmälningsblankett (Word)

 

 


Kontaktperson: SöIBF:s kansli
Författare: Jonas Olsson