Vill du hjälpa till att göra innebandyn ännu mer attraktiv? - Innebandy.se
2006-11-22 13:33

Vill du hjälpa till att göra innebandyn ännu mer attraktiv?

Södermanlands Innebandyförbund jobbar hårt på att bli bättre och göra sporten ännu mer intressant för spelare och media. Just nu arbetar vi med att stärka organisationen och fastställa mål med verksamheten. Distriktsförbundet är organiserat med kommittéer, styrelse och kansli. 

I arbetet med organisationen har vi beslutat att starta två nya kommittéer. De nya kommittéerna är dam-,  information- och marknadskommitté. 

Damkommitténs arbete kommer framför allt att vara att stärka och säkerställa Damutvecklingen i distriktet. För att göra ett bra jobb tror vi att du har engagemang, erfarenhet och vilja.

Information- och marknadskommittén kommer att jobba framför allt med att stärka varumärket innebandy. Att jobba med föreningarna i media och informationsfrågor tror vi också är en stor del.

Till de båda kommittéerna söker vi minst tre personer. Känner du engagemang för frågorna eller vet någon annan som gör det är du välkommen att höra av dig till Stefan Johansson.

Mejl: stefan.johansson@soibf.nu eller 070-3787620.

 


Kontaktperson:
Författare: Jonas Olsson