2007-04-06 12:00

Välkomna till Ordförandekonferens

SöIBF:s ordförandekonferens äger rum den 10 april i Nyköping kl 18.30. Platsen är Nyköpings IBS´ klubblokal på Rosvallaområdet.

Vägbeskrivning (ingång på sydsidan av gamla ishallen)

Ordförandekonferensen har växt fram som ett lämpligt forum för styrelse och föreningsordföranden att träffas och diskutera aktuella frågor om förbundets verksamhet.

Anmälan genom E-post kansli@soibf.nu senast 9 april.

Dagordning
18.30 Presentation
18.40 Information från SöIBF:s ordförande Stefan Johansson
19.10 Behandling av inkomna motioner
19.45 Fika
20.00 Tävlingskommitte, Domarkommitte, Utbildningskommitte och  Distriktslaget informerar.
21.15 Övriga frågor

Inkomna motioner

(Klicka på motionerna för att läsa dem i PDF-format)

Motion 1: Flen ang hantering av domararvoden.
SöIBF:s styrelses yrkande: Avslag med motivering att SöIBF tar en ekonomisk risk.

Motion 2: Flen ang w.o
SöIBF:s styrelses yrkande: Avslag men ärendet bör diskuterades under konferensen om ev förändringar.

Motion 3: Flen ang sammandragsspelen.
SöIBF:s styrelses yrkande: Avslag men ärendet bör diskuterades under konferensen om ev förändringar.

Motion 4: Flen: Angående tidpunkt för DM
SöIBF:s styrelses yrkande: Styrelsen anser att ordförandekonferensen kan fatta beslut.

Motion 5: Listonhill: ang, sidbyte i de lägre serierna.
SöIBF:s styrelses yrkande: Styrelsen beslutade bifalla motionen.

Motion 6: Listonhill: Sörmlandscupen.
SöIBF:s styrelses yrkande: Diskussion om DM, Sörmlandscup, slutspel etc under samma punkt under
ordförandekonferensen.
 


Kontaktperson: kansli@soibf.nu
Författare: Jonas Olsson