2006-09-27 22:48

Utbildning på gång

Nu i helgen arrangeras en domarutbildning och en barn- och ungdomsledarutbildning. Se kursprogram och läs mer om SöIBF:s utbildningar på Utbildningssidan.

Kontaktperson: petri@soibf.nu
Författare: Jonas Olsson