Ordförandekonferens 070410

Södermanlands innebandyförbunds ordförandekonferens 070410

Närvarande representanter från följande föreningar:IFK Mariefred, IFK Kringlan, Nyfors IK, Mesta IBK, Flen IBF, Onyx IBK, Listonhills IBK, Nykvarn IBF, Åkers IF, Trosa-Edanö IBK

Från förbundet: Stefan Johansson (ordf.), Ingela Bredenberg (vice ordf, TK), Lars Lundström (ledarmot, distriktslagsansvarig), Anna Fällén (suppleant, utbildningskommitée, damutveckling), Jonas Olsson (TK, webansvarig), Aarre Hietanen (kanslichef), Petri Liefvergren (kanslist).

Från SISU: Camilla Augustsson.

Röstlängd: 10 röster, vid lika röster så bordlägges motionen till SöIBF:s årsmöte 12 Juni.

SöIBF:s ordförande Stefan Johansson inledde med att hälsa alla välkomna. En presentation av förbundets arbete med uppbyggnad av styrelsen samt kommittéer hölls. En utökning med även en damkommitté som är i startgroparna under ledning av Anna Fällén samt en marknads- och informations kommitté är planerad. Styrelsen arbetar med organisationsutveckling sedan ett år tillbaka för att utveckla vår organisation. Arbetsbeskrivningar har skapats i syfte att skapa mål och visioner.

Förbundets verksamhetsidé: Vi vill utveckla och stimulera föreningar, ledare och spelare till ett roligare innebandyliv.

Visionen är att alla ledare skall ha möjlighet att gå utbildning eller kurser, att ha ett dam och herrlag  i elitserien, arrangera SM slutspel för ungdomar samt utveckla ett innebandycentrum i distriktet.

Målet är att utöka antalet utövare till 6000, utbildning där minst en ledare /ungdomslag har genomgått BUL1 samt samarbete med SISU på minst 3000 studietimmar.

Diskussioner har påbörjats för att inleda ett samarbete med Västmanland och i vissa frågor även med Örebro.

Arrangemang av en nationell landskamp finns önskemål om att kunna genomföra. Speaker på samtliga arrangemang är önskvärt. Behövs arrangemangsutbildning?

SIBF har nu utbildning i föreningsutveckling för föreningar i distriktet enligt Devannas matching modell. Onyx, Nyfors och Flen deltar ifrån Södermanland. Uppmaning är att hålla ögonen öppna för ny kurs i höst för de som ej kom med denna gång.

Behandling av inkomna motioner


Motion 1: Flen ang hantering av domararvoden
Beslut: Avslag, med tillägg att förbundet skall fortsätta att arbeta med frågan och se hur det utvecklas i andra förbund.

Föreningarna uppmanas att fråga domarna när man ringer och bjuder in dem att förhöra sig om de önskar ersättningen insatt på konto istället för kontant i hallen. Kontonummer kan skrivas på domarkvittot. DK informerar domarna om detta samt ser till att plats för detta läggs till på domarkvitto.

Motion 2: Flen ang WO
Beslut:
Bifalles med tillägg att vid WO efter kl 18:00 dagen innan match tillkommer en avgift på 500:-, som tillfaller berörd förening. TK fick i uppdrag att utforma tariffer till kommande säsong.

Motion 3: Flen ang sammandragsspel
Beslut:
Bifall med tillägstext att TK och kansliet får arbeta vidare med frågan. Anmälningar tidigareläggs i ett försök att få in sammandrags tider med bättre spridning under säsongen.

Motion 4: Flen ang tidpunkt för DM
Beslut:
Bifalles. DM-slutspelet spelas i februari.

Motion 5: Listonhill ang sidbyte i lägre serier
Beslut:
Avslag. SIBF:s tävlingsföreskrifter gäller.

Motion 6: Listonhill ang Sörmlandscupen
Motionen dras tillbaka av Listonhill.

Information från kommittéerna


TK: Hur gör vi för att stävja dåligt uppträdande från ledare och spelare? Anmälningar måste komma in till Disciplinkommittén för formellt omhändertagande. Förslag: ruta på matchprotokollet där domare kryssar i och förbundet ringer upp förening vars ledare fått flera anmärkningar.

Skyddsglasögon finns nu godkända, rekommendation från SöIBF att de används.

Negativ trend i seniorverksamheten. Det är mindre än hälften så många herrlag gentemot för 10 år sedan. I Eskilstuna och Nyköping är Korpen stora med ca 90 lag. Det är billigare och inga resor för att delta i deras verksamhet.

P 91 kommer att spela 3x20min fr.o.m. säsongen 07/08.

Information angående serieanmälan delades ut. Viktigt att skriva ev önskemål på anmälningsblanketten eller bifoga önskemål med anmälan. Inför kommande säsong kalla domare och motståndare.

OBS Byt inte namn på lagen i IDA. Tilläggsnamn som färg önskvärt vid fler än ett lag i samma klass.

Laguppgifter och kontaktpersoner, önskvärt med minst två personer, måste lämnas i god tid före seriestart.

Information om hålldatum för kommande säsong.

Poolspel i DM önskvärt enl. mötet. SöIBF försöker tillmötesgå det önskemålet.

Distriktslagsinformation önskvärt att det kommer in på hemsidan. Jonas O skall försöka ordna det.

DK: Har en utvecklingsgrupp. Fem st 18-21 åriga domare skall till Linköping och döma i helgen. Tillväxten bedöms god.

Problem i Eskilstuna som inte har några föreningsdomare och få seriedomare. Mindre orter har överlag få domare vilket ökar kostnaderna för reseersättning för föreningarna.

Brist på domare i H3, H4 och D2.

Totalt är det 80 st domare som arbetar aktivt.

Inför hösten kommer tre ungdomsdomarutbildningar att genomföras.

UK: Nästa säsong kommer att planeras i maj. Nu kan BUL 1 och Block 1 erbjudas. Fler kursledare behövs. Utbildningsplan kommer att läggas ut på hemsidan.

Damutveckling: Alla som kan bidra med något är välkomna att anmäla intresse till Anna Fällén som är sammankallande.

Distriktslagen: Hemsida på laget.se har fungerat bra bland spelare och ledare. De har själva kunnat lägga in information. Då ledarna inte kan skriva in information på hemsidan kanske den kan länka till använd hemsida.

Önskan om att ledare i Södermanland respekterar att ledare i distriktslaget också är ledare för föreningslag och iklädda föreningskläder företräder de sin förening och inte förbundet.

Valberedningen

Information finns på hemsidan med namn och kontakt.

Styrelsen behöver två suppleanter till årsmötet och kommittéerna behöver mer folk. Intresserade eller förslag på kandidater mottas tacksamt.

Övriga frågor

Mandat, fråga om det skall vara lika på ordförandekonferensen och årsmötet? Föreningarna uppmanades att fundera över frågan till årsmötet. Ordförandekonferensen handhar viktigare ärenden, därför angeläget om att detta blir så rättvist som möjligt.

Aktivare arrangemang: Hur gör vi ordförandekonferensen mer attraktiv? Skall den ligga på vardag eller helg? Krydda med mervärde tex föredrag, mat. När föredrag av Krister Kalte hölls vid konferensen var den välbesökt så detta önskades det mer av.

Prisutdelning av pokaler och medaljer.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare för mötet

Ingela Bredenberg

 


Kontaktperson:
Författare: Jonas Olsson