2007-04-16 16:08

SöIBF:s ordförandekonferens

SöIBF:s ordförandekonferens genomfördes tisdagen 10 april i Nyköping. Endast 10 föreningar var närvarande.

SöIBF informerade om sin verksamhet och sju motioner behandlades.

Läs mer här

Protokoll finns här:
Protokoll, ordförandekonferens


Kontaktperson:
Författare: Jonas Olsson