SöIBF byter webbplats - Innebandy.se
2006-08-22 06:23

SöIBF byter webbplats

Fr o m 22/8 så har SöIBF en ny webbplats som följer samma mall som de flesta andra innebandydistrikten i Sverige. Den största skillnaden är det grafiska utseendet, men den nya webbplatsen möjliggör också fler kopplingar till svensk innebandys administrationssystem IDA. För önskemål, synpunkter och tips kontakta Jonas Olsson eller kansliet.

Kontaktperson: Jonas Olsson