Information om integration - Innebandy.se2016-08-29 16:40

Information om integration

Svenska Innebandyförbundet har en vision om att vara "Folksporten för alla".

Ett led i att nå visionen är vårt utvecklingsarbete "Idrott – en väg till bättre integration".

De föreningar som vill arbeta aktivt med integration kan vi stötta upp såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt.

Det finns oanvända medel till årets slut både inom Idrottslyftet och "Idrott – en väg till bättre integration".

För att göra det så enkelt som möjligt så söker ni på samma blankett som Idrottslyftet. Vi på kansliet ser sedan över vilken pott som ska användas till vad.

Gör det enkelt, starta med prova på verksamhet och utveckla därefter.

Kontakta gärna någon av oss för att bolla idéer eller har andra frågor.

Gry Andersson gry.andersson@innebandy.se
08-514 27 419

Bodil Långberg bodil.langberg@innebandy.se
076-8604848