Information kring nya Tävling/Domargruppen - Innebandy.se2017-03-07 11:53

Information kring nya Tävling/Domargruppen

På styrelsemötet den 17/2 beslutades det att förbundet med omedelbar verkan lägger ned både tävlings och domarkommittén och istället skapas den nya gruppen tävling/domare. Syftet är att de anställda ska ett större ansvar för att skapa fungerande rutiner och se till så att beslut som fattas verkställs. Alla viktiga beslut som rör tävlings och domarverksamheten kommer att fattas på de månatliga mötena man kommer att ha. Datumen för dessa möten kommer att finnas på hemsidan så att föreningarna vet när man ska skicka in dispensansökningar och dylikt.
Gruppens deltagare är Jan Berg , Niclas Andersson , Mikael Samuelsson , Göran Engfors , Henrik Ibjer , Jonas Westerberg och Andreas Hellqvist.   

Nästa möte är den 3/4.

Frågor om gruppen besvaras av kanslichefen.


Kontaktperson: Jan Berg
Författare: Jan Berg