Alla licenser blir individuella från 1/7 2016 - Innebandy.se2016-04-19 16:30

Alla licenser blir individuella från 1/7 2016

Fram till och med den här säsongen har Svensk Innebandy haft individuella licenser för spelare från 16 år och uppåt samt laglicenser för de som är 15 år och yngre. Det förändras till nästa säsong då individuella licenser införs även för de yngre.

Huvudsyftet till förändringen är en anpassning till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och att skapa en tydlighet. Sedan tidigare har våra utbildningar individanpassats och tävlingsverksamheten är på väg åt det hållet också där vi på en del håll i landet gått från ålders- till nivåanpassning.

Nästa steg är att licenserna följer samma linje vilket på sikt innebär enklare rutiner för distrikt och föreningar samt en tydlighet vart vi är på väg.

- Med individuella licenser, även för spelare 15 år och yngre, behöver en förening inte fundera på vilket lag en 12-årig flicka ska tillhöra som det har varit med laglicenser. Föreningen behöver heller inte tänka på om rätt antal laglicenser är tecknade. Den individuella licensen gör att spelaren kan delta i alla lag och klasser inom föreningen som spelaren har behörighet till, säger Christer Johansson som är administrativ chef på Svensk Innebandy.

Det sker samtidigt en förändring när det gäller hur länge en licens gäller. Alla spelare, även nya, som finns registrerade i iBIS från 1/7 är försäkrade fram till 31/10 oavsett om licensen är betald eller inte. Föreningen ska under den perioden besluta om vilka som ska ha licens och då även göra inbetalningen för dem. Om spelaren ska spela bindande match gäller samma regler som tidigare, det vill säga att licensen ska vara betald i samband med match.

Spelare utan betald licens är därmed oförsäkrade från den 1/11.

Svensk Innebandy satsar just nu på att föra in motionärerna i verksamheten. Det finns numera en
motionslicens som är till för de som antingen bara träningsspelar i en förening eller som spelar i distriktens motionsserier. Att ha en motionslicens innebär att man är försäkrad. 

- Det gör att en förening kan teckna licens för personer som till exempel arrangerar föräldrainnebandy eller bedriver liknande verksamhet, säger Christer Johansson.

Licensen styrs efter vilken ålder spelaren har oavsett vilken nivå han eller hon spelar på. Med undantag för motionslicensen.

Licenser och avgifter för säsongen 2016/17:
Licens Grön: 0-9 år (född 2007- och yngre) = 50 kr
Licens Blå: 10-12 år (född 2004-2006) = 100 kr
Licens Röd: 13-15 år (född 2001-2003) = 150 kr
Licens Svart: 16 år (född 2000- och äldre) = 340 kr
Licens Motion: Gäller för spelare oavsett ålder som deltar i motionsverksamhet = 50 kr