Frågor & Svar - Innebandy.seFrågor & Svar

På den här sidan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Hur gör jag om jag vill göra en övergång från en förening till en annan?

Det är Svenska innebandyförbundet som administrerar övergångar.Övergångar registreras i IBIS och spelaren blir spelklar så fort betalningen har registrerast av SIBF. Information och övergångsblanketter finns här: http://www.innebandy.se/Tavling/Licenser-och-overgangar/

Måste man ha licens för att spela match?

Ja, det är ett absolut krav. Spelarna licensieras av en person i Er förening som har licensadmin-behörighet. Manualer för hur licensiering går till finns här: http://www.innebandy.se/ibis

Licenser och avgifter för säsongen 2017/18:
Licens Grön: 0-9 år (född 2008- och yngre) = 50 kr
Licens Blå: 10-12 år (född 2005-2007) = 100 kr
Licens Röd: 13-15 år (född 2002-2004) = 150 kr
Licens Svart: 16 år (född 2001- och äldre) = 340 kr
Licens Motion: Gäller för spelare oavsett ålder som deltar i motionsverksamhet = 50 kr

Från och med säsongen 2016-2017 så får endast spelare med svart licens delta i seniorspel.

Vad är iBIS?

iBIS, Svensk Innebandyns Informationssystem, är det IT-system som svensk innebandy använder för administration av tävlingsverksamhet, organsation, förbund, föreningar, personer, domare etc. Det är också det system som alla föreningar ska använda för att licensiera sina spelare, ange kontaktuppgifter, koppla spelare till lag, skriva ut matchprotokoll och rapportera resultat och matchhändelser etc. I varje förening ska det finnas minst en föreningsadministratör som i sin tur skapar användarkonton för resp lag och lagadministratörer Läs mer om iBIS här: http://www.innebandy.se/ibis

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Varje förening ansvarar för att uppgifter om styrelse, kontaktpersoner, dräktfärger etc inom sin förening och sina lag hålls uppdaterade. Detta görs av föreningen eller lagen själva i iBIS. Har du själv inget inloggningskonto i iBIS, så kontaktar Du din föreningsadministratör.

Hur rapporterar man resultat och händelser?

Efter match ska slutresultat rapporteras i iBIS senast 5 minuter efter avslutad match. Matchen ska händelserapporteras senast 24 timmar efter avslutad match. Detta gäller senior, junior och den Röda klassen. I Pojkar Blå Klass A & B samt Flickor Blå Klass A är resultatrapportering frivilligt. Detta är dolt på vår publika webbplats men det underlättar för framtida serieindelningar.

 

Hur gör jag om jag vill flytta en match?

Matcher flyttas, efter påbörjat seriespel, endast om starka skäl föreligger. Föreningar har möjlighet att vid serieanmälan ange önskemål om matchläggning, t ex att A-lags och U-lags matcher inte ska spelas samtidigt. l några veckor före säsongen har man också möjlighet att titta igenom ett preliminärt spelprogram och fritt flytta matcher. Under säsong ska alltid Matchflyttssidan användas. Vid matchflytt under säsong uttages en avgift, dock inte för matchflytter som sker på begäran av SöIBF eller hallägare. Lag som får spelare uttagen i landslagsuppdrag eller distriktslagsuppdrag har rätt att flytta match. Likaså har förening som deltar i SM-tävling eller annan tävling som arrangeras av Svenska Innebandyförbundet, t ex Röda cupen eller USM, rätt att flytta match kostnadsfritt.
Observera att vid matchflytt senare än 24 timmar innan match ska spelas så har domarna rätt till arvode. Detta faktureras i sammband med matchflyttsavgiften.

Hur gör jag om vi måste ställa in en match med kort varsel och kansliet är stängt?

Kontakta domarkuten på telefon 070-3852555 så de kan meddela domarna att matchen är inställd. Kontakta motståndarna. Ställer man in en match med kort varsel så blir man ersättningskyldig för både domare samt hallhyra.  Man fyller även i blanketten "Ej spelad match" så får T/D-gruppen besluta om matchen ska spelas vid annat tillfälle eller om man utdömer W.O.

 

Sekretariat vid match

Vid varje match ska ett sekretariat bemannas av arrangerande förening. Sekretariat ska bestå av minst två personer, en protokoll­förare och en tidtagare. Helst ska ytterligare någon person finnas med i sekretariat, speciellt om speaker används. Det är viktigt att sekretariatet är väl förberedda uppgiften, t ex genom att man läst igenom nedanstående dokument. Tidtagare måste vara väl införstådd med hur matchklockan fungerar. 

Instruktioner för sekretariat

 

 

Sammandrag, vad gäller?

SöIBF anordnar varje säsong sammandrag för lag med spelare 7-10 år. Vid sammandragen samlas fyra till sex lag, där alla möter alla, under en halv dag. Här fokuserar man på spelglädje och resultaten är oviktiga.

Domare
Nytt för säsongen 2015-2016 är att föreningarna själv tillsätter sina domare till sina sammandrag. Har man inga egna föreningsdomare i föreningen så finns det en lista på domare som man kan kontakta under följande länk Domare

Klasser
Blå Nivå
, Pojkar Klass C samt Flickor Klass C är för åldrarna 05-08
Matchtid: 2 x 15 minuter rullande tid. Tre minuters paus. Timeout ej tillåtet.
Fem utespelare + målvakt. Spelplan: Normal stor plan. En ribba ska användas i målburen. Alternativt mindre målbur. 
Skyddsglasögon obligatoriskt.

Grön Nivå, Pojkar A & B samt Flickor A är för åldrarna 08-10
Matchtid: 2 x 15 minuter rullande tid. Tre minuters paus. Timeout ej tillåtet.
Fyra utespelare + målvakt. Spelplan: 15 x 30 meter. Två ribbor ska användas i målburen. Alternativt mindre målbur. 
Ej resultat på tavla.
Skyddsglasögon obligatoriskt.

Grön Nivå, Pojkar C & Flickor C
Matchtid: 1 x 15 minuter rullande tid. Timeout ej tillåtet.
Tre utespelare + målvakt. Spelplan: 10 x 20 meter (Två planer ska få plats bredvid varandra).
Två ribbor ska användas i målburen. Alternativt mindre målbur.  Ej resultat på tavla.
Matchställ: Inget krav på riktiga matchställ, Tröja eller väst i samma färg är godkänt.
Skyddsglasögon obligatoriskt.

Måste man ha protokoll i sammandrag?

Ja, det måste man. Det är ett särskilt sammandragsprotokoll som ska användas. Dessa skrives ut från IBIS.
Här ansvar lagen själva att dessa finns med till match. Efter genomfört sammandrag samlas protokollen in av arrangerande förening som skickar i dessa till SöIBF.

Ålderindelning i seriespelande klasser
Pojkar & Flickor Röd nivå (Ålder 2001-2005)
Matchtid: 3 x 15 minuter rullande tid, effektiv tid sista 3 minuterna i tredjeperioden.
5 minuters paus.
Skyddsglasögon obligatoriskt för spelare födda -02 och senare

Pojkar Blå nivå klass A & B, Flickor Blå nivå klass A  (Ålder 2005-2008)
Matchtid: 3 x 15 minuter rullande tid, effektiv tid sista 3 minuterna i tredjeperioden.
5 minuters paus.
Skyddsglasögon obligatoriskt.

Dispenser

Vill man använda en spelare som är för gammal för en ålderklass kan man söka dispens för att använda spelare. Dispensansökan ska göras på avsedd blankett som finns i Dokumentbanken.

Normalt sett beviljas endast dispens för de som är ett år äldre än aktuell åldersklass. Beviljad dispens ska uppvisas skriftligen före match för domare och motståndarlag. Denna ska vara

Dispenser kan vara utfärdade på olika sätt. I de flesta fall får ett lag använda max två överåriga spelare per match, men det finns även lag som har andra villkor i sina beviljade dispenser.
Dispens krävs också för flickor som deltar i pojkserier på den röda nivån samt junior och seniornivå.
Det är inte tilllåtet för pojkar att spela i flickserier/sammandrag. 
Från och med säsongen 2016-2017 så får endast spelare med svart licens delta i seniorspel.

Hur spelas DM

Varje säsong anordnar SöIBF Distriktsmästerskap, DM. Anmälan sker normalt sett i samband med serieanmälan, men efteranmälningar brukar kunna gå att göra.

Vad får man ha på sig när man spelar?

Se regelboken:
Regelhandboken (PDF)

Vilka regler gäller i innebandy?

Se regelboken:
Regelhandboken (PDF)

Kan man protestera?

Är man missnöjd med något tävlingsärenden, som t ex händelse i samband med match, så kan man alltid överklaga till SöIBF:s tävling/domargruppen (TD/G). Detta görs skriftligen till SöIBF och måste göras inom tre dagar efter aktuell match samtidigt som protestavgift betalas in på SöIBF:s bg-konto. Vid bifall av protesten återbetalas protestavgift. Läs mer om protester i SIBF:s tävlingsbestämmelser § 3.

Kan man göra en överklagan?

Är man missnöjd med något beslut så kan man alltid överklaga. Detta görs skriftligen till SöIBF. Överklagan som inte är ett tävlingsärende är inte att betrakta som en protest och kräver således ingen protestavgift.

Anmälan till bestraffning

Om man tycker att en spelare eller ledare betett sig illa så kan man göra en anmälan till bestraffning och kan göras av alla, inte bara domare. Blankett för detta finns i Dokumentbanken.

Vi behöver dra ur ett lag ur seriespel. Hur gör vi?

Urdrag av lag efter att serieindelning och spelordning gjorts orsakar stora problem, både administrativt för SöIBF och för övriga lag i aktuell serie, och måste ses som den absolut sista utvägen vid problem med att fullfölja seriespel av anmält lag. Innan man drar ur ett lag så måste en checklista med tänkbara åtgärder gås igenom. Urdrag görs på avsedd blankett som finns Dokumentbanken. Läs mer om vad man måste tänka på vid ett befarat urdrag här.

Måste vi kalla bortalag och domare till match?

Ja. Som hemmalag/arrangerande förening är man skyldig att bjuda in gästande lag och domare till match. Detta bör ske några dagar före match för att förvissa sig om att inga missförstånd föreligger kring matchstart, hall och matchdräkter etc. Detta kan ske via post, e-post eller telefon. Får ni, som domare eller bortalag, e-post så svarar ni självklart på detta, så att hemmalaget vet att det nått fram.

Hur vet jag vilka domare som ska döma?

Detta kan Du se om du går in och klickar på resp match under Spelprogram/Resultat. Ska du kalla domarna till match och det saknas kontaktuppgifter till domarna, så kan de finns i listan under Domare.

Hur mycket ska domarna ha betalt?

Se Domararvoden 2016-17 i Dokumentbanken.

Jag vill börja spela innebandy. Vem kontaktar jag?

Kontakta en förening nära dig. Se Föreningsregistret.


Måste man ha skyddsglasögon när man spelar match?

Ja från och med säsongen 2015-16 så är det obligatorskt med skyddglasögon för alla B-licensspelare.
Mer information hittar ni här.

Vad finns det för utbildningar att gå?

För att se de utbildningar vi erbjuder, klicka här!

 

Jag vill gå en utbildning. Hur gör jag?

Skicka ett mail till Jan Berg och meddela vilken utbildning du är intresserad av att gå.

Hur mycket kostar det att ha spelare med i distriktslagsuttagningar?

Det som gäller för nominerade spelare är:
*150 kr/spelarträff. Dock max 500 kr per spelare.
*Två till fyra breddträffar 150 kr/träff. Dock max 600 kr per spelare.
*Avgiften för spelare i SM-truppen bestäms strax efter SM.


Kontaktperson: SöIBF:s kansli