Dokumentbank - Innebandy.seDokumentbank

Blanketter:
Ersättningsblankett (Word)
Reseräkning (Word)
Serieanmälningsblankett 2018-2019 (Word)

Tävling:
Anmälan till bestraffning (Word)
Dispensansökan överårig ungdom (pdf) 
Matchprotokoll (pdf)
Sanktionsansökan turnering 2017-18 (pdf)
Turneringsprotokoll (pdf)
Utredning ej spelad match (Word)
Urdrag av lag 2017-18 (Word)

Personuppgifter, distriktslag (Word)
Redovisningsblankett SISU (Word)

Dokument:
Antidopingpolicy (pdf)
Anmälan distriktslag (Word)
Anmälan distriktslag (pdf)
Distriktslagsverksamheten(pdf)
Domararvoden 2017-18 (pdf)
Domarkvitto
(Excel)
Föräldrainformation SIU (pdf)
Instruktioner för matchvärdar (pdf)
Information om spelplaner  och matchtider 2017-2018 (pdf)
Intergritetspolicy (pdf)
Sekretariatsanvisningar (pdf)
SIBF:s tävlingsbestämmelser 2017-18 (pdf)
SIBF:s Regeltolkningar 2017-09-19 (pdf)
Skiss innebandyplan (pdf)
Stadgar SöIBF (pdf)
SöIBF:s tävlingsbestämmelser 2017-2018(pdf)
Turordningslista för SöIBF:s valberedning
Tariffer 2017-2018 (pdf)
Väderdirektiv (pdf)
Årsmötesprotokoll 2014(pdf)
Årsmötesprotokoll 2015(pdf)
Årsmötesprotokoll 2016 (pdf)
Årsmötesprotokoll 2017 (pdf)
Protokoll från styrelsemöten 2013/2014:
Protokoll nr 1
Protokoll nr 2
Protokoll nr 3
Protokoll nr 4
Protokoll nr 5
Protokoll nr 6
Protokoll nr 7
Protokoll nr 8
Protokoll nr 9

Protokoll från styrelsemöten 2014/2015:
Protokoll konstituerande styrelsemöte
Protokoll nr 1 2014/2015
Protokoll nr 2 2014/2015
Protokoll nr 3 2014/2015
Protokoll nr 4 2014/2015
Protokoll nr 5 2014/2015
Protokoll nr 6 2014/2015
Protokoll nr 7 2014/2015
Protokoll nr 8 2014/2015

Protokoll från styrelsemöten 2015/2016:
Protokoll konstituerande styrelsemöte
Protokoll nr 1 2015/2016
Protokoll nr 2 2015/2016
Protokoll nr 3 2015/2016
Protokoll nr 4 2015/2016
Protokoll nr 5 2015/2016
Protokoll nr 6 2015/2016

Protokoll nr 7 2015/2016

Protokoll från styrelsemöten 2016/2017:
Protokoll konstituerande styrelsmöte 
Protokoll nr 2 2016/2017
Protokoll nr 3 2016/2017
Protokoll nr 4 2016/2017
Protokoll nr 5 2016/2017
Protokoll nr 6 2016/2017
Protokoll nr 7 2016/2017
Protokoll nr 8 2016/2017
Protokoll nr 9 2016/2017

Protokoll från styrelsemöten 2017/2018
Protokoll nr 1 2017/2018
Protokoll nr 2 2017/2018
Protokoll nr 3 2017/2018
Protokoll nr 4 2017/2018


Kontaktperson: SöIBF:s kansli