Typer av matchstraff - Innebandy.se

Typer av matchstraff

Matchstraff 1 (UM1)

Spelaren blir avstängd samma match, men får ingen vidare påföljd.  

Matchstraff 2 (UM2) 

Avstängningen gäller samma match, samt nästkommande match. 
   
Det åligger berörd förening att tillse att spelare som erhållit matchstraff 2 eller 3 inte medverkar i föreningens nästkommande match i samma tävling.

Matchstraff 3 (UM3)

När en spelare får matchstraff 3, innebandyns grövsta straff, blir han automatiskt avstängd samma match samt nästkommande match i samma tävling (serie). Domarna gör en "anmälan till bestraffning" till SöIBF:s Disciplinkommitté. Spelaren får genom sin förening en möjlighet att läsa domarnas anmälan och ge sin version av händelseförloppet.

Därefter tar Disciplinkommittén beslut om ev längre avstängning. 

När domarna har utdömt UM3 så skickar de även en anmälan till SöIBF:s Disciplinkommitté. Kommittén begär in yttrande från berörda parter och fattar sedan beslut i ärendet.

Skulle du inte vara nöjd med disciplinkommitténs beslut har du din fulla rätt att överklaga beslutet inom 21 dagar till Svenska Innebandyförbundet.


Kontaktperson: Kansliet