Anmälan till bestraffning - Innebandy.se

Anmälan till bestraffning

 


Vem som helst kan göra en anmälan. 
Juridiska nämden har dock endast skyldighet att ta upp ärendet till prövning om anmälan inkommit från någon som berörs av saken.

Vill du göra en anmälan till bestraffning?
Fyll i Anmälan till bestraffning (Word)

Denna skall vara datorskriven för att sedan skrivas ut, undertecknas och skickas in till SIBF.
Anmälan ska innehålla namn på den anmälde, tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången, omständigheterna och den bevisning man vill åberopa.