Regler och tolkningar

Här presenteras regel- och tolkningsnyheter och förtydliganden.

Regelhandboken på svenska 2014-2018 (pdf).

Köp Regelhandboken här.

---------------------------------------------------------------------------------

Nya regeltolkningar och förtydliganden 2016-11-22
- 502:5) Tekning
- 507:16) När tekning, inslag eller frislag fördröjs eller utförs på felaktigt sätt

Sammanställning "Regler & tolkningar 2014-2018"  ladda ner här.
Detta dokument uppdateras efterhand det sker nya tolkningar.

---------------------------------------------------------------------------------

Referensgrupp med Regel- & Tolkningsrätt i Sverige:

Jonas Ahlehjelm
E-post: jonas.ahlehjelm@innebandy.se


Kontaktperson: Martin Eriksson