Regler och tolkningar - Innebandy.se
Regler och tolkningar

Här presenteras regel- och tolkningsnyheter och förtydliganden.

Regelhandboken 2018

---------------------------------------------------------------------------------

Sammanställning "Regler & tolkningar 2014-2018"  ladda ner här.
Detta dokument uppdateras efterhand det sker nya tolkningar.

--------------------------------------------------------------------------------


Kontaktperson: Martin Eriksson