Verksamhetsansvarig

 

Andreas Holm, Jönköping.
Ansvarig för SIBF:s domarutbildningsverksamhet

Andreas är en den person som axlar ansvaret som SIBF:s övergripande ansvarige gällande domarutbildningsfrågor. Andreas är även aktiv domare och är klassad att döma i SIBF:s högsta serier på herrnivå, SSL.

Civilt arbetar Andreas som lärare och Andreas har även varit delaktig i framtagandet i det Internationella Innebandyförbundets (IFF) nya domarutbildningsmatrix vilken även är grunden för SIBF:s dito.

Nedan följer kontaktuppgifter till Andreas Holm:

Telefon: 0706-31 10 77
E-post: andreas.holm@smibf.se


Kontaktperson: Magnus Fantenberg