Matchändring

För att en matchändring ska godkännas ska följande uppfyllas:

 1. Motståndare ska ha kontaktats.
 2. Ny matchtid ska finnas (om möjligt inom tre veckor efter ordinarie matchdatum).
  - matcher får under inga omständigheter flyttas till efter sista omgången.
 3. Matchändringsformulätet ska vara korrekt ifylld, inga matchflyttar godkänns utan denna. Det lag som begär matchflytten ombesörjer detta.
 4. Regler för ansökan om matchändring ska vara ÖIBF:s kansli tillhanda i tid;
  - tidig matchflytt senast 30 dagar före matchdag
  - sen matchflytt senast 3 arbetsdagar före matchdag
  - extra sen matchflytt 5 timmar innan matchstart.
  OBS! Även föreningdomarmatcherna ska anmälas till ÖIBF! 
 5. Om domare ej går att ordna förbehåller sig ÖIBF rätten att ej godkänna matchflytt.
 6. Avgifter för matchflyttar enligt nedan
  - Alla matchändringar före 15/9    0 kr
  - Senior och junior
    Tidig                                    250 kr
    Sen                                      500 kr
    Extra sen                           1.000 kr 
  - Ungdom
    Tidig                                    100 kr
    Sen                                      250 kr
    Extra sen                              500 kr
  - Match m föreningsdomare          0 kr
  - Matchflytt utan tillåtelse       
    Senior/junior                      3.000 kr
    Ungdom                             2.000 kr

Vid matchflytt där föreningarna ej är överens beslutar Tävlingskommittén om matchflytten ska beviljas eller ej.

Matchändringsformulär hittar du här!


Kontaktperson: Stefan Nygren