Samsyn Östergötland - Innebandy.se
2017-10-03 11:15

Samsyn Östergötland

Den 2 oktober skrevs en överenskommelse på mellan innebandyn, fotbollen, ishockeyn, bandyn och handbollen under namnet Samsyn Östergötland.

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Utgångspunkten är idrottens värdegrund och dess riktlinjer för barn och ungdomsidrott.

I dagens idrottsklimat kan det ibland vara svårt för barn och ungdomar att ägna sig åt flera idrotter samtidigt. Det kan också vara svårt för föreningar att få ihop lag eftersom idrotterna konkurrerar om spelare redan i tidig ålder.

Överenskommelsen innebär bl.a att vi ska underlätta för våra barn och ungdomar så de kan hålla på med flera idrotter samtidigt utan att behöva välja i tidig ålder. 

Här hittar ni riktlinjerna i sin helhet