2018-03-27 11:52

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer

Samsyn Östergötland bjuder in till utbildningskvällen – Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Ni kommer få tips och idéer kring hur ni kan utveckla er idrottsliga miljö för barn- och ungdomar utifrån ett tränings-, tävlings-, ledarskaps- och föreningsutvecklingsperspektiv.

En forskargrupp vid Linnéuniversitetet har studerat vad som kännetecknar miljöer som regelbundet fostrar idrottsutövare på nationell- och internationell nivå. De har även studerat hur idrottskarriären har sett ut för de flesta av våra bästa idrottare. Flera av studiernas resultat ger viktiga ingångar till hur ni vill/bör utveckla era föreningsmiljöer både utifrån ett elit- som ett breddperspektiv.

PG Fahlström och Mats Glemne från Linnéuniversitetet medverkar och presenterar resultaten från studierna, men ger även inspel från andra aktuella rapporter, och diskuterar möjliga konsekvenser för våra föreningsmiljöer. Det kommer att handla om olika aspekter som betydelsen av en bred idrottsbakgrund till träningsmiljöns betydelse och ledarnas centrala roll.

Några av frågeställningarna:
• Vad kännetecknar goda utvecklingsmiljöer i idrott?
• Kan verksamheten organiseras så att den både bidrar till prestationsutveckling och ett långsiktigt idrottsintresse?
• Vad kan resultaten innebära för en förenings verksamhet och idrottsliga utvecklingsmiljö?
• Vilka områden i föreningens organisation är rimliga att utveckla på kort och lång sikt?

När: Måndagen den 9 april, kl 17.30-20.30

Var: Föreningarnas Hus, Motala

Frågor och anmälan: Senast den 2/4 till lolita.bladh@osterg.rf.se

Välkommen!