2018-03-27 09:22

GDPR-utbildning för idrottsföreningar

Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Syftet med det nya regelverket är att stärka rättigheterna för den enskilde individen när det gäller behandling av dennes personuppgifter. GDPR kommer att ersätta personuppgiftslagen, PuL.

Nu bjuder Riksidrottsförbundet, Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna in till en webbutbildning och workshop kring GDPR och hur det kommer att påverka idrotten. Syftet är att öka kunskapen om hur de personuppgifter idrotten behandlar behöver hanteras utifrån den nya förordningen.

Träffen inleds med en webbutbildning från RF som vi följer tillsammans, vi avslutar sedan med en workshop/frågestund.

Innehåll
• Hur arbetar RF med nya Dataskyddsförordningen (GDPR)?
• Uppförandekod - vad är det?
• Hur ska vi inom idrotten arbeta med GDPR?
• Hur ska vi inom idrotten säkerställa att GDPR efterlevs?
• Förändringar IdrottOnline
• Frågestund

Tid och plats:
19 april kl. 17.30 - 21.00, Linköping, Idrottens Hus, Linköping Arena. Webbsändningen börjar kl. 18.00.
4 maj kl. 7.30 - 11.00, Norrköping, Idrottens Hus, Klockaretorpet. Webbsändningen börjar kl. 8.00.
15 maj kl. 7.30 – 11.00 Motala, Föreningarnas Hus. Webbsändningen börjar kl. 8.00.

Anmälan via nedanstående länkar:
Linköping, senast den 13 april

Norrköping, senast den 27 april

Motala, senast den 2 maj

Webbutbildningen går att följa även för den som inte har möjlighet att närvara på plats.

Mer information och anmälan finns på RF:s webb:
http://www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/

Välkomna! Vi bjuder på macka och kaffe/te.

För mer information kontakta: 
Marie-Louise Elebring, marie-louise.elebring@osterg.rf.se, tfn: 010-476 50 10