2015-09-09 10:40

Snart startar vi GameON

 

 

Vid förra årets föreningskonferens handlade ett av grupparbetena om domarrekrytering och arbetsmiljön för våra domare. Som i många sporter är även vi tyvärr ibland drabbade av situationer vid våra matcher som inte är acceptabla. Deltagande föreningar var eniga om att detta är en väldigt viktig fråga, och gav i uppdrag åt ÖIBF att jobba vidare med problemet.

Kampanjen vi kommer starta har vi valt att kalla GameON – Gemensam respekt, stämning och entusiasm. Vi ska – tillsammans med er – skapa den matchmiljö som vi alla vill ha:

- Unga föreningsdomare behöver inte uppleva en hotfull stämning och hårda ord.

- Våra ungdomar får ett ”kom igen!” istället för skäll då de gör misstag på planen.

- Ledare höjer inte rösten åt varandra från avbytarbänken.

- Publiken bara hejar istället för att ibland håna.

Vi vill att alla innebandymatcher i Östergötland ska vara fyllda av positivitet och glädje. För att komma dit vi vill så måste vi jobba med de här frågorna ihop.

Projektet kommer att genomföras i tre delar:
-
Utbildning/information för våra ledare

- Våra ungdomsledare utbildar spelarna i lagen

- Föreningen erhåller material för att utbilda och informera föräldrar och alla andra som besöker våra ungdomsmatcher

Under hösten vill vi därför komma ut så fort som möjligt och träffa alla era ungdomsledare för att starta projektet. Vi kommer kontakta er för att hitta ett lämpligt tillfälle. Om ni redan har en ledarträff inplanerad får ni gärna ta kontakt med oss så kommer vi gärna ut i samband med den.

Alla ledare kommer erhålla ett utbildningsmaterial som de sedan går igenom med spelarna i sina lag. När de har genomfört detta erhåller laget ett ”lagkit” med GameON-prylar, exempelvis vattenflaskor och handdukar. De kommer även vara med i en utlottning av en teambuilding-dag för hela laget. Mer detaljerad info om detta kommer senare.

Föreningen kommer även få Roll-up:er, affischer och publikklappor som informerar föräldrar och övrig publik om kampanjen och vad som gäller vid match i våra hallar.

Som ni förstår så behöver vi alla hjälpas åt för att detta ska få den genomslagskraft och det resultat som vi önskar. Ytterligare information kommer.

Låt oss tillsammans försöka skapa något riktigt bra!

Projektet är ett samarbete mellan Östergötlands Innebandyförbund och SISU Idrottsutbildarna.