Föreningskonferens 14 januari - Innebandy.se2016-12-14 09:56

Föreningskonferens 14 januari

Var med och påverka/utveckla östgötsk innebandy. Lördagen den 14 januari bjuder vi in till en heldagskonferens mellan kl 09.30 – ca 17.00 på Scandic Väst i Linköping.

Vi kommer att jobba vidare med de frågor som kom upp på föreningskonferensen i augusti 2016.

Bl.a kommer följande att diskuteras:

- Hur ska vi implementera SIU-modellen i föreningarna. Vilket stöd behövs?
- Hur gör vi för att behålla juniorerna längre, nytt serieupplägg?
- Ta fram ett förslag på övergångspolicy för ungdomsspelarna.
- Tabell/händelserapportering på ungdomsnivå (röd) Är det viktigt eller kan vi ta bort det?
- Ska vi höja röd nivå att gälla upp till 20 år.
- Behöver vi ett regelverk för hur vi flyttar spelare mellan föreningens olika lag?
- Upplägg och tidpunkt när DM ska spelas.
- Hur stöttar vi föreningsdomarna?

Detta är några av de punkter som kommer att diskuteras under dagen. Varje förening får skicka max fyra (4) personer att delta kostnadsfritt på konferensen.

Anmälan senast 10 januari