Dispensansökan - Innebandy.seDispensansökan

ANSÖKAN OM DISPENS

Åldersdispens:


1. Föreningen får ej ha lag i seriespel i den åldersgrupp som spelaren normalt tillhör, kan åsidosättas om synnerliga skäl föreligger.  
2. Förening får söka dispens för flera spelare. Dispensspelare som
deltar i fler än två matcher i en representationsserie förverkar dispensrätten. 
 

3. I DM tillåts inga åldersdispenser.
4. Ansökan inkommen efter den 31 januari behandlas ej.  
5. Dispensansökan före 30/9 kostnadsfri, 1/10-31/1 150:-/spelare.
6. Deltar en överårig spelare i match utan att visa upp giltigt dispensdokument ska domare notera detta under anmärkningsvärda förhållanden på protokollet och föreningen tilldelas fastställd tävlingsavgift.

 

Nytt för säsongen 2017/18 är att juniorspelare födda 97 och senare tillåts utan dispens att spela i pojkar Röd Klass A & B samt i flickor Röd Klass A

2017/2018 gäller att ingen spelare 15 år eller yngre (B-licens) får spela i seniorserier. Dispens kan ges om synnerliga skäl föreligger. Dispens kan sökas t.o.m. 31:e januari till ÖIBF. Söks dispens efter den 30:e september tar ÖIBF ut en administrationsavgift per spelare.

Dispensen gäller för det seniorlag som ligger i den lägsta serien. T ex om föreningen har A-lag och U-lag så skall dispensen endast gälla i utvecklingsserien.

Flickspelare kan söka könsdispens hos ÖIBF för spel i herrjunior/pojklag om föreningen saknar damjunior/flicklag. Kan åsidosättas om synnerliga skäl föreligger.

Utförligare förutsättningar kring dispensfrågor finns i ÖIBF:s Lokala förutsättningar kapitel 3 § 9c,16a.

Ansökan avser