Distriktslagsverksamheten

Under säsongen 2017/2018 kommer vi ha två distriktslag (Pojkar -01/Flickor -01/02) som ska representera Östergötland i SDF SM i Umeå 4-7 januari 2018. Utöver distriktslagen kommer vi dessutom bedriva breddverksamhet för pojkar födda -02 och flickor födda -02/03. 

Distriktslagsverksamheten leds av verksamhetsansvarig tjänsteman (Johan Råsbrink) tillsammans med Jörgen Fäldt och Maud Wågman som är koordinatorer och sköter det praktiska runt lagen. Till respektive distriktslag utses en ledarstab på 3-6 personer varav en, distriktslagskapten, som är huvudansvarig för både flick och pojk lagens verksamhet. All verksamhet som sker inom ramen för distriktslagen ska genomföras i ÖIBFs anda och för ÖIBFs bästa. Jämställdhet och likabehandling ska råda vilket innebär att samma förutsättningar ska ges såväl pojkar som flickor.

Syftet med distriktslagsverksamheten är i huvudsak utveckling. Under distriktslagens samlingar ska spelarna tillsammans med varandra få möjlighet till individuell utveckling genom stöd från kompetenta och engagerade ledare som arbetar med träningslära utifrån SIU modellen, människan, atleten och innebandyspelaren. Spelarna ska genom detta få utökade kunskaper inom områden som exempelvis fysik, teknik, taktik, spelförståelse, energikällor, etik och moral samt idrottspsykologi. Under SDF-SM är målsättningen att nå så långt som möjligt, dvs. under SDF-SM är fokus tävling. Likaså när SM truppen tagits ut är verksamhetens fokus som helhet inriktad på tävlingsmomentet.

Distriktslagsverksamheten ska planeras så att den i minsta möjliga omfattning konkurrerar med föreningarnas ordinarie verksamhet. För att öka möjligheterna till samordning och planering mellan distriktslagens och föreningarnas verksamheter ska spelarnas respektive föreningar kontaktas och informeras om att de har spelare uttagna till distriktslaget. Föreningarnas ledare kommer att bjudas in till en ledarträff under hösten 2017 för att få ytterligare info om distriktslagens verksamhet.