2018-03-14 14:30

Studie om träning utifrån menstruations-/p-pillercykeln hos kvinnliga idrottare


Foto: Per Wiklund

Forskare på Idrottsmedicinska enheten vid Umeå universitet vill nu studera om det går att optimera kvinnors prestationsutveckling genom att anpassa träning utifrån menstruations-/p-pillercykeln hos kvinnliga idrottare.

Därför genomförs det under våren 2018 en enkätstudie där cirka 1400 spelare från fotbollens och innebandyns högsta serier medverkar.
De serier som medverkar från innebandyn är Svenska Superligan och de fyra allsvenska serierna. 

- Det här är ett viktigt och relativt outforskat område där vi behöver mer kunskap. Därför känns det oerhört spännande att kunna genomföra den här studien och vi hoppas att så många spelare som möjligt i de tillfrågade lagen väljer att delta. Utan spelarnas medverkan blir det inte heller några användbara resultat, säger Svensk Innebandys utvecklingschef Emil Risberg.

Syftet med studien är att undersöka om träning kan anpassas till menstruations-/p-pillercykeln hos kvinnliga elitspelare inom fotboll och innebandy för en optimal, hälsosam och hållbar prestationsutveckling och minimera negativa hälsokonsekvenser/skador. Vidare vill man undersöka om det finns behov av ett digitalt hjälpmedel för att genomföra det här praktiskt, samt hur ett sådant hjälpmedel i så fall skulle kunna vara utformat.

Bakom projektet står Lisbeth Wikström-Frisén, forskare inom området och författare av boken ”Kvinnor & Träning” och Magdalena Lindström, magisterstudent inom idrottsmedicin genom ett samarbete mellan Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum.