2012-12-13 12:00

Inkomna RIG-ansökningar

Den första december var sista dagen att söka till RIG, Riksinnebandygymnasiet i Umeå, med start ht 2013.

Här redovisas de spelare som sökt (PDF).


Kontaktperson: Joakim Lindström
Författare: Daniel Karlsson