2016-06-08 22:07

Motioner till Tävlingskongressen 2016

Söndag den 4 december 2016 kommer Tävlingskongressen gå av stapeln.

Förslag till ärende/motion ska vara SIBF tillhanda senast den 5 september. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorgan (SDF).


Författare: Linda Noppa