2018-03-06 14:14

Så påverkas din förening av GDPR


Foto: Per Wiklund

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen, PUL, med en ny EU-lag som heter dataskyddsförordningen (eller GDPR som den kallas i folkmun).

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person för att bland annat hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

I korta drag betyder GDPR att en förening och förbund i många fall kommer behöva samla in samtycke från de personer som finns i eller läggs till i föreningens medlemsregister och i iBIS för att få hantera deras personuppgifter.

Vad gör Svensk Innebandy och Riksidrottsförbundet (RF)?
Vi ser över våra register och it-system och anpassar dessa för GDPR. Dessutom har RF lanserat en hemsida som förklarar GDPR på ett enkelt sätt där du även finner mallar som hjälper föreningen i sitt GDPR-arbete.

Läs mer om GDPR och dataskyddsförordningen på RFs hemsida http://www.rf.se/Personuppgifter/ 

Uppförandekod
Ett hjälpmedel som RF har tagit fram är en så kallad uppförandekod som ska ses som ett komplement till GDPR.  

Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. Styrelsen är ytterst ansvarig för att koden efterlevs.   

Avtal mellan föreningen och Svensk Innebandy
Innan den 25 maj ska det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Svensk Innebandy och föreningen som reglerar hur vi ska behandla personuppgifterna åt föreningen. Detta är ett avtal vi jobbar med och mer information kommer. 

Vi arbetar även med att anpassa iBIS och våra hemsidor så de följer GDPR. Bland annat utvecklar vi funktioner som ska hjälpa föreningen så att många delar kan skötas digitalt. 

För frågor om uppförandekoden eller allmänna frågor om dataskydd och GDPR, kontakta dataskydd@rf.se

För frågor om anpassningen och tekniska hjälpmedel inom Svensk Innebandy, kontakta kundtjanst@innebandy.se