2018-03-23 15:08

Juridiska nämnden har avgjort ärendet avseende Johan Borgström, Pixbo Wallenstam IBK

 
Den anmälda matchhändelsen inträffade i SSL-kvartsfinalen mellan Pixbo Wallenstam IBK- Mullsjö AIS den 20 mars och rapporterades för videogranskning. Anmälan till bestraffning inkom den 22 mars till Juridiska nämnden (JN), och JN har nu fattat ett beslut efter att Borgström inkommit med sitt yttrande.
Anmälan lämnas utan bifall. Vilket innebär att anmälan avslås.
 
 
Beslut i ärende JN D17/18-22 (Johan Borgström)