Utbildningar - Innebandy.se

Svensk Innebandys Grundutbildning innehåller fyra moment i teorilokal.

Det är viktigt att ledaren förstår filosofin för att kunna arbeta efter utbildningsmaterialet och för att förstå inriktningarna i fördjupningsutbildningarna.

Övriga moment är ledarskap, regler och SDF information, utbildningen avslutas med gruppdiskussioner.

Grundutbildningen är ett krav för att gå vidare i utbildningsstrukturen.

Alla deltagare på Grundutbildningen erhåller en ledarpärm.

Pärmen fyller du på med mera material på fördjupningsutbildningarna.

Du hittar aktuella datum och utbildningar här eller i menyn till vänster.