Licensiering av spelare

 
    SNABBINFO

 
 
 • Licensiering görs i iBIS
 • Manuell betalning Plusgiro 114 79 94 - 6
 • Alla spelare ska licensieras innan de spelar bindande match.                          
 • Generella frågor om licenser: overgang@innebandy.se

 • Skadeanmälan och frågor om försäkringar
  0771-960 960
  (Folksam Idrott)
 • Information om försäkringen
  Länk till folksam
 
     

Licenser 2017/2018

Tidigare har Svensk Innebandy haft individuella licenser för spelare från 16 år och uppåt, samt laglicenser för de som är 15 år och yngre. Det förändrades till säsongen 2017/18 då individuella licenser införts även för de yngre.

Huvudsyftet till förändringen är en anpassning till Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och att skapa en tydlighet. Sedan tidigare har våra utbildningar individanpassats och tävlingsverksamheten är på väg åt det hållet också där vi på en del håll i landet gått från ålders- till nivåanpassning.

Det sker samtidigt en förändring när det gäller hur länge en licens gäller. Alla spelare, även nya, som finns registrerade i iBIS från 1/7 är försäkrade fram till 31/10 oavsett om licensen är betald eller inte.
Föreningen ska under den perioden besluta om vilka som ska ha licens och då även göra inbetalningen för dem. Om spelaren ska spela bindande match* gäller samma regler som tidigare, det vill säga att licensen ska vara betald i samband med match.

Spelare utan betald licens är därmed oförsäkrade från den 1/11.

Svensk Innebandy satsar just nu på att föra in motionärerna i verksamheten. Det finns numera en motionslicens som är till för de som antingen bara träningsspelar i en förening eller som spelar i distriktens motionsserier. Att ha en motionslicens innebär att man är försäkrad. 

Licenser och avgifter för säsongen 2017/18:
0-9 år (född 2008- och yngre) = 50 kr
10-12 år (född 2005-2007) = 100 kr
13-15 år (född 2002-2004) = 150 kr
16 år (född 2001- och äldre) = 340 kr

Licens Motion: Gäller för spelare oavsett ålder som deltar i motionsverksamhet = 50 kr

*/ Med bindande match avses match i tävling som administreras och/eller sanktionerats av SIBF/Distriktsförbund.

Skadeanmälan
Skadeanmälan och frågor om försäkringar 0771-960 960 (Folksam Idrott). Klicka här för information om försäkringen.

Läs om Riksidrottsförbundets Grundförsäkring här.

SPELKLAR: Gratis rådgivning vid skador och besvär.

Övergångar
Spelarövergångarna sker digitalt mellan föreningarna i iBIS, kopplat till en direktbetalning via en Internetbank. Det går även att betala manuellt via Plusgiro.

För mer information om digitala övergångar och betalning: www.innebandy.se/ibis 

Har du frågor om hur du ska gå tillväga för att licensiera spelare så använd manualerna som finns på www.innebandy.se/ibis för vägledning.

Frågor om licenser ställs till overgang@innebandy.se 

Vid skador och olycksfall tar du/din förening kontakt med Folksam på telefon nr: 0771-960 960.