Upp och nedflyttningar - Innebandy.se

Upp och nedflyttningar

Principer vid upp och nedflyttningar gällande distriktsserier (Ej till och från förbundsserierna).

1. Minst två lag åker alltid ur en serie.

2. Ett lag som vinner en serie skall alltid ha en möjlighet att avancera i seriesystemet tillsamman med samtliga seriesegrare på samma nivå i seriestrukturen.

3. Kan inte en seriesegrare erbjudas en direktuppflyttning så skall kval genomföras mot de lag i den högre serien som placerar sig på den plats som gör att samtliga seriesegrare ges en möjlighet att avancera i seriesystemet. Lag placerade efter det lag som kommer att kvala i den högre serie kommer att flyttas ner en serie.

4. Då det är behov av att flytta upp fler lag än seriesegrarna till en högre serie skall kval genomföras mellan lag placerade på samma nivå i berörd serienivå.

5. Vid sen tillsättning av vakanser där kval av tidsskäll inte kan genomföras så skall lagens poängsnitt per match ligga till grund för den ranking som gäller mellan lag från olika serier vid uppflyttningar.

6. Ett i seriesystemet lägre placerat divisionslag kan aldrig passera ett högre placerat representationslag/divisionslag i seriesystemet.

Ex 1 Ett lag ligger i Div. 4 nästa lag vinner Div. 5.
Laget i Div. 5 ligger då kvar i Div. 5 och deras rätt till uppflyttning går vidare till nästa placerade lag i serien.

Ex 2 ett divisionslag vinner Div. 4 och samtidigt åker representationslag/divisionslag ur Div. 3 då styr representationslag/divisionslag föreningens lags placering i seriesystemet (detta fall får föreningen lag i Div. 4 och Div. 5).

Gällande uppflyttning från Högstadistriktsserien
Utifrån Svenska Innebandyförbundets regler gäller följande:
I Herrar Div. 2 och Damer Div. 2 Göteborg/Bohusländal gäller att de så kallade divisionslagens inte kan flyttas upp till förbundsserie skulle divisionslag placera sig på plats som ger möjlighet att flyttas upp i seriesystemet så skall närmast placerat lag ges möjlighet till uppflyttning.

Seriestruktur (antal serier och lag)

Herrar
Division 2
1 serie 12-lag  
Division 3 
1 serie 12-lag
Division 4 
1 serie 12-lag
Division 5 
1 serie utifrån antalet anmälda lag i Div 6 - Div 7 minst 8 lag och mest 15 lag per serie, vid 8 lag i en serie skall serien lottas med trippelmöten övriga serier lottas med dubbelmöten.
Division 6 
Erforderligt antal serier utifrån antalet anmälda lag i Div 6 - Div 7 minst 8 lag och mest 15 lag per serie, vid 8 lag i en serie skall serien lottas med trippelmöten övriga serier lottas med dubbelmöten. Serieindelningen skall göras utifrån ett geografiskt perspektiv.
Reserver 1 
1 serie 12-lag
Reserver 2
Erforderligt antal serier utifrån antalet anmälda lag minst 8 lag och mest 15 lag per serie, vid 8 lag i en serie skall serien lottas med trippelmöten övriga serier lottas med dubbelmöten. Serieindelningen skall göras utifrån ett geografiskt perspektiv.

Damer
Division 1 
1 serie 12-lag  
Division 2 
1 serie utifrån antalet anmälda lag i Div 3 - Div 4 minst 8 lag och mest 15 lag per serie, vid 8 lag i en serie skall serien lottas med trippelmöten övriga serier lottas med dubbelmöten.
Division 3
Erforderligt antal serier utifrån antalet anmälda lag i Div 3 - Div 4 minst 8 lag och mest 15 lag per serie, vid 8 lag i en serie skall serien lottas med trippelmöten övriga serier lottas med dubbelmöten. Serieindelningen skall göras utifrån ett geografiskt perspektiv.

Ungdomsserier U-12 till J-19
Samtliga serier lottas i ett rakt seriesystem i berörd åldersklass där man utifrån antalet anmälda lag gör en seriestruktur där det är minst 8 lag och som mest 15 lag per serie, vid 8 lag i en serie skall serien lottas med trippelmöten övriga serier lottas med dubbelmöten. Om antalet anmälda lag i en ålderklass understiger 8 kan klassen slås samman med annan klass. Serieindelningen skall göras utifrån serieindelningsmöten, som skall hållas i Maj-Juni. Hänsyn tas till föregående säsongs resultat i berörd åldersklass eller sammanslagna åldersklasser utifrån den princip som gäller för upp och nedflyttningar.

Barnserier U-8 till U-11
Samtliga serier lottas i ett orankat seriesystem i berörd åldersklass. Serieindelningsmöten i Maj - Juni, beslutar om eventuella föändringar i lottningen. Seriesystemen skall lottas enligt principen minst 8 lag och mest 15 lag per serie, vid 8 lag i en serie skall serien lottas med trippelmöten övriga serier lottas med dubbelmöten. Om antalet anmälda lag i en ålderklass understiger 8 kan klassen slås samman med annan klass.


Kontaktperson:
Författare: Ulf Widell