Starta innebandyklubb - Innebandy.se

Starta innebandyklubb

 

Gör så här vid ansökan om medlemskap i Svenska Innebandyförbundet.

Fyll noggrant i ansökningsblanketten.
   
Bifoga en kopia av föreningens stadgar.
   
Bifoga en kopia av protokollet från ert föreningsbildande (för föreningar som är medlemmar i annat RF-förbund gäller att protokoll från öppnande av den nya sektionen, eller huvudstyrelsebeslut om inträde i SIBF, ska bifogas).
   
Detta skickas till: SIBF, Box 1047, 171 21 SOLNA.
   

Samtidigt med ansökan om medlemskap betalas årsavgiften till SIBF på postgiro 23 67 14-2.
Glöm inte att uppge föreningens namn och adress.

 

Har ni några frågor går det bra att ringa till SIBF:s kansli, tel 08-27 32 50.

Vid frågor om seriespel och andra lokala frågor - vänd er till ert distrikts innebandyförbund.

Läs också mer på RF:s webbplats när det gäller bildande av idrottsförening. 

 

 


 

Tänk på detta när ni ansöker om medlemskap!

Originalhandlingar
Skicka aldrig in original-protokoll eller original-stadgar! Skicka in kopior.
Inträdesansökan däremot skall alltid skickas in i original.

Stadgar
Om föreningen antar RF:s normalstadgar är det viktigt att ni anger vad som avses förföreningen på alla tomma ”punktrader”.

Protokoll
Protokollet från föreningsbildandet ska innehålla sådana uppgifter som beslut om föreningens fullständiga namn, stadgar, styrelse, revisorer, firmatecknare m.m.

Styrelse/firmatecknare
För att SIBF ska kunna godkänna inträdesansökan krävs att föreningens ordförande och kassör uppnått myndighetsålder, det vill säga 18 år. Även föreningens firmatecknare (vanligast ordförande och kassör) ska vara minst 18 år. Firmatecknare är de personer som föreningen beslutar bland annat ska få uttagsrätt av pengar på postgirokontot.

Det är alltid föreningens firmatecknare som ska skriva under inträdesansökan. Är det en flersektionsförening som ansöker om inträde, och ni har angett sektionens ordförande, sekreterare och kassör, är det alltid föreningens/huvudstyrelsens firmatecknare som ska underteckna inträdesansökan.


Kontaktperson:
Författare: Ulf Widell