Anmälan till betraffning - Innebandy.se

Anmälan till betraffning

Anmälan till bestraffning

Skall Ni göra en anmälan till bestraffning, beakta följande:

• Lägg inga personliga värderingar i anmälan.
• Håll Er till sak och beskriv noga den händelse som föranleder till en anmälan.
• Har Ni åsikter om domare och deras bedömningar skall dessa inte framhållas i anmälan.
• Ni bör använda blanketten ”anmälan till bestraffning” som finns att ladda ner här nedan.
• Vill Ni åberopa vittnen skall det framgå i anmälan och finnas som bilaga, annars beaktas inte dessa vittnesmål.

Ladda ner blankett för anmälan till bestraffning


Kontaktperson: Mikael Björk