2015-05-26 08:17

Spel med kombinerade lag i SIBFs tävlingar

 

Fr.o.m. säsongen 15/16 är det möjligt för två föreningar att gå ihop om ett gemensamt lag och anmäla sig till Röda Cupen (14-15 år), USM P16, Juniorallsvenskan DJ17, Juniorallsvenskan HJ18 och DJ18-SM.
Detta arbetades fram under våren vid de förberedande mötena tillsammans med SDF:en.
Vi låter Patrik Eklund, tävlingssamordnare på Svenska Innebandyförbundet, berätta mer…

Varför kombinerade lag?
Vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med. Om en förening inte har eget underlag ska man kunna vända sig till en förening i en liknande situation. Det här är helt rätt sätt att arbeta dels efter SIU-modellen, dels efter våra mål att bli fler utövare och att så många som möjligt ska få möjlighet att vara med.

Finns det inte en risk för att två föreningar går ihop och toppar ett lag med de bästa spelarna?
Vi vill tydligt understryka att det inte är det som är meningen med kombinerade lag. Det är klart att allt går att missbruka, särskilt när det gäller förändringar och nyheter. Vår förhoppning är att alla föreningar, lag och ledare har förståelse för detta.

Hur ska riskerna för missbruk minimeras?
För det första har vi ett riktvärde att det inte ska finnas fler än 25 licenser i åldersgruppen i de båda föreningarna tillsammans. Därefter gör vi en bedömning tillsammans med det aktuella SDF:et om föreningarna ska få möjlighet att delta med ett kombinerat lag.

Kan tre eller fler föreningar gå ihop om ett gemensamt lag?
Nej, vi har satt gränsen till två föreningar. Är fler föreningar med så finns det en risk för att möjligheten missbrukas.

Vad har du för råd till föreningar som inte har eget underlag för att spela t.ex. den nya Juniorallsvenskan för tjejer 17 år?
Självklart att söka upp en förening i liknande situation. Detta innebär inte bara att föreningarna har ett gemensamt lag utan kan leda till andra former för samarbete. Allt samarbete mellan föreningar leder till bättre förutsättningar för båda föreningarna.


Det gäller att vara rask i handlingarna om man ännu inte har börjat fundera på att ha ett kombinerat lag. Den 31 maj går anmälningstiden ut för USM P16, Juniorallsvenskan DJ17, Juniorallsvenskan HJ18 och DJ18-SM.
För Röda Cupen har man sommaren på sig också då man inte behöver anmäla sig förrän i början av september.


Om din/a förening/ar vill spela med kombinerade lag, mejla till tavlingsutskott@innebandy.se.Tävlingsbestämmelserna §10 Kombinerade lag
§10 a. Ansökan
I kombinerade lag deltar spelare från fler än en förening. Kombinerade lag får ej delta i förbundstävlingar.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan tävling i distriktet, dock ej i distriktstävling på nivå som är kvalificerande för förbundstävling.
SDF kan godkänna att två föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag upphör.
Laget anmäler sig till respektive SDFs seriespel. Inga andra förberedande åtgärder behöver göras.

§10 b. Kombinerade lag måste heta Lag A/Lag B
Lag A står som formell förening. Med detta menas att lag A ska erlägga anmälningsavgift och får all information rörande laget. Lag A är även part om laget skulle bli betalningsskyldiga eller utsatta för andra åtgärder inom SIBF:s administration.
Endast ett lag per åldersklass får spela som A/B. Det kan alltså inte finnas ett A/B lag 2.
Ingen av föreningarna kan ha lag i berörd åldersklass.