2016-03-03 09:00

Ordförandekonferens 2016 uppdaterad 16-03-10 plats klar

Ordförandekonferens 2016

Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) 2016
Torsdag 17 mars kl. 18.00 Hotell Europa Göteborg
Program
17.30 – 18.00 Kaffe (registrering av fullmakter).
18.00 - 18.45 Integrations projektet Pontus Berger
18.50 - 19.25 GIBF informerar om sitt jämställdhetsprojekt "Tjejer i Focus"
19.30 Konferens förhandlingar.

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare/Rösträknare för mötet.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2016-2017
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

20.30 Något att äta
Avslutning

Motioner skall vara GIBF tillhanda på mejl innebandy@gibf.se senast  torsdag 18 februari 2016

VÄLKOMNA!

Ps. Anmälan om deltagande ska vara GIBF tillhanda senast onsdag 16 mars. Då det skall beställas något att äta under kvällen. 
Anmälan på mejl till ulf@gibf.se

Möteshandlingar kommer att uppdaterade den 3 mars 2016

Handlingar

Fulmakt (skall tas med till konferensen underskriven av två personer)

Lokala förutsättningar 2015-16

Förslag till Lokala förutsättningar 2016-17

Motioner från IK Zenith (3 stycken)

Förbundets svar motion 1

Förbundets svar motion 2

Förbundets svar Motion 3

Motion från Somaliska SK


Förbundets svar motion Somaliska SK

Anmälda föreningar/personer
Hiísingskärra IBK Magnus Fredriksson
Hindås IBK Lena Gustavsson
IK Zenith Mattias Säll
IK Zenith Fredrik Björkner
Floda IBK Fredrik Aspengren
Frölunda IBK Jerry Holmqvist
Guldhedens IK Stefan Krafft
Ale IBF Niklas Sundelid
Ale IBF ????
Lindome IBK Johan Fristedt
Lindome IBK ????
Mölndals IBF Jörgen Rönning
Kärra IBK Fredrik Gander
Burås IK Samuel Andersson
Burås IK Sara Lidén
Surte IK/IBK Tommie Passanen
Surte IK/IBK Tobbe Engström
Somali SK Pontus Berger
Somali SK Yoonis Hassan
Landvetter IBK Lennart Winqvist
Landveter IBK ????
FBC Lerum Andreas Petersén
FBC Lerum Nicklas Hermansson
IBF Älvstranden Mats Blomberg
IBK Göteborg Lena Nilsson
IBF Göteborg Johan Nodlycke
Lindås IBK Åsa Kalentun
Lindås IBK Thomas Gandemo
Bergums IK
Pixbo Wallenstam IBK
Pixbo Wallensatm IBF


Meddelat förhinder


Författare: ulf widell