2015-03-23 10:49

Ordförandekonferens 2015 Uppdaterad 2015-03-24

Ordförandekonferens 2015

Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) 2015
Torsdag 26 mars kl. 18.00 Hotell Opalen
Program
17.30 – 18.00 Kaffe (registrering av fullmakter).
18.00 - 18.45 Dunross om Varför man sponsrar Ungdomsidrott
18.50 - 19.25 GIBF informerar om sitt jämställdhetsprojekt "Tjejer i Focus"
19.30 Konferens förhandlingar.

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare/Rösträknare för mötet.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2015-2016
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

20.30 Något att äta
Avslutning

Motioner skall vara GIBF tillhanda på mejl innebandy@gibf.se senast  torsdag 26 februari 2015

VÄLKOMNA!

Ps. Anmälan om deltagande ska vara GIBF tillhanda senast tisdagen 24 mars. Då det skall beställas något att äta under kvällen. 
Anmälan på mejl till ulf@gibf.se

Möteshandlingar kommer att uppdaterade den 12 mars 2015

Handlingar

Fullmakt viktigt att den är påskriven skall lämnas innan konferensförhandlingarna startar


Lokala förutsättningar säsongen 2014-15

Förslag till lokala förutsättningar säsongen 2015-16

Förslag till lokala förutsättningar 2015-16 med avgifter och ändringar gjorda.

Motion från Lindås IBK §22a

Svar från FS på motion från Lindås IBK gällande §22a

Motion från Lindås IBK gällande Divisionslag

Svar från FS på motion från Lindås IBK gällande Divisionslag

Motion från Sportlife KIBK Domarnas reseersättning

Svar från FS på Sportlife KIBKs motion om Domarnas reseersättning

Anmälda föreningar/personer
Hisingskärra IBK           Magnus Fredriksson
FBC Lerum                   Märit Bergendahl
FBC Lerum                   Mattias Flodén
Lindome IBK                Johan Fristedt
Lindome IBK   
Kärra IBK                     Fredrik Gander
Frölunda IBK                Jerry Holmqvist
Frölunda IBK
Landvetter IBK             Lennart Winqvist
Landvetter IBK             Tina Fundberg
Hindås IBK
Hindås IBK
Marstrands IBK             Patrik Gustavsson
Surte IS IBK                 Tobbe Engström
Surte IS IBK                 Tommie Passanen
IF Marin Väst                Marianne Erlandsson
IBK Göteborg                Johan Nodlycke
IBF Göteborg                Lena Nilsson
Björkekärrs IBS            Ylva Lundvik
Mölndals IBF                PEO Strand
Mölndals IBF                Bosse Cedersjö
Pixbo Wallenstam IBF   Catrine Karlsson
Pixbo Wallenstam IBF   Lovisa Sjögren
Pixbo Wallenstam IBK   Kalevi Pessi
Pixbo Wallenstam IBK   Mikaela Karlsson
IBF Älvstranden            Lars-O Larsson
IBF Backadalen           
IBF Backadalen
Floda IBK                     Fredrik Aspengren
Floda IBK
Lindås IBK                    Hans-Göran Johansson
Lindås IBK                    Thomas Gandemo
Partille IBS
Bergums IF                   Rickard WikanderMeddelat förhinder
Burås IK


Författare: Ulf Widell